• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy nắn lập là - METAL SHEET STRAIGHTENING MACHINE

70.000.000 VNĐ

Mã SP :

VDKF38

Bơm màng hóa chất

3.736.920 VNĐ

Mã SP :

6DIF3P

Máy xả cuộn - Uncoiler

95.000.000 VNĐ

Mã SP :

8MVY67

Máy phun PU - Polyol spray machine

75.000.000 VNĐ

Mã SP :

C1Y3I8

Máy bọc giấy nilon - Box packing machine

75.000.000 VNĐ

Mã SP :

0M6AAP

Cáp dẹp điện

90.000 VNĐ

Mã SP :

6JG7B6

Bóng đèn nhiệt công nghiệp

250.000 VNĐ

Mã SP :

W5NDX2

TỤ BÙ

1.849.320 VNĐ

Mã SP :

4M897W

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH "LS800 & ZCN-500"

89.100 VNĐ

Mã SP :

ILWSCK

CÔNG TẮC ĐÓNG CẮT NGUỒN CHÍNH

158.400 VNĐ

Mã SP :

K1RFH6

CHUYỂN MẠCH VOLT/AMPE

166.500 VNĐ

Mã SP :

2HI207

Khoá nối xích

43.680 VNĐ

Mã SP :

5B4JB1

Vòng khuyên đơn

35.880 VNĐ

Mã SP :

V207W3

Vòng khuyên đôi

184.320 VNĐ

Mã SP :

YCQLZN

Móc cẩu tròn tự khoá

170.775 VNĐ

Mã SP :

8ZKY55

Móc cẩu chốt xích

68.750 VNĐ

Mã SP :

VH9Z92

gọi ngay