• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy nắn lập là - METAL SHEET STRAIGHTENING MACHINE

70.000.000 VNĐ

Mã SP :

VDKF38

Bơm màng hóa chất

3.736.920 VNĐ

Mã SP :

6DIF3P

Máy xả cuộn - Uncoiler

95.000.000 VNĐ

Mã SP :

8MVY67

Máy phun PU - Polyol spray machine

75.000.000 VNĐ

Mã SP :

C1Y3I8

Máy bọc giấy nilon - Box packing machine

75.000.000 VNĐ

Mã SP :

0M6AAP

Cáp dẹp điện

90.000 VNĐ

Mã SP :

6JG7B6

Bóng đèn nhiệt công nghiệp

250.000 VNĐ

Mã SP :

W5NDX2

TỤ BÙ

1.849.320 VNĐ

Mã SP :

FMGAGV

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH "LS800 & ZCN-500"

89.100 VNĐ

Mã SP :

MZF3IT

CÔNG TẮC ĐÓNG CẮT NGUỒN CHÍNH

158.400 VNĐ

Mã SP :

PAOQMH

CHUYỂN MẠCH VOLT/AMPE

166.500 VNĐ

Mã SP :

ZU8E0J

gọi ngay