• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Thiết bị, linh phụ kiện công nghiệp

Thiết bị băng tải Tilt switch

8.983.000 VNĐ

Mã SP :

YJLYDH

Thiết bị băng tải conveyor

8.555.000 VNĐ

Mã SP :

2J0LSX

Thiết bị băng tải KP-820 flow switch

11.977.000 VNĐ

Mã SP :

PLHIUW

Thiết bị băng tải flow switch

6.416.000 VNĐ

Mã SP :

8OM270

Xích cẩu 10 - Crane chain

92.160 VNĐ

Mã SP :

X0R3XA

Xích cẩu 6 - Crane chain

43.200 VNĐ

Mã SP :

GIR2WO

Ray điện thanh quẹt - High tro reel

90.000 VNĐ

Mã SP :

ABU16T

Bu lông ngoại chịu lực 8.8 M36

43.877 VNĐ

Mã SP :

00D5GB

Bu lông ngoại chịu lực 8.8 M30

22.654 VNĐ

Mã SP :

QJOBF9

Bu lông ngoại chịu lực 8.8 M27

16.010 VNĐ

Mã SP :

X9JNNN

gọi ngay