• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị công nghiệp

Máy nắn lập là - METAL SHEET STRAIGHTENING MACHINE

70.000.000 VNĐ

Mã SP :

VDKF38

Bơm màng hóa chất

3.736.920 VNĐ

Mã SP :

6DIF3P

Súng phun Pu - Chemical sprayer gun

12.000.000 VNĐ

Mã SP :

MYJIXZ

Máy xả cuộn - Uncoiler

95.000.000 VNĐ

Mã SP :

8MVY67

Máy xả tôn cuộn - Uncoiler

95.000.000 VNĐ

Mã SP :

MW5AEG

Thiết bị băng tải Tilt switch

8.983.000 VNĐ

Mã SP :

QX3NTK

Thiết bị băng tải conveyor

8.555.000 VNĐ

Mã SP :

J3GTPI

gọi ngay