• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị công nghiệp

Máy ép kiện hàng 200 tấn SUMAC

510.000.000 VNĐ

Mã SP :

XS0BTY

Máy cắt tôn theo chiều dài

195.000.000 VNĐ

Mã SP :

DH9ATC

Máy ép phoi tiện đồng nhôm sắt vụn

392.000.000 VNĐ

Mã SP :

AFUZU4

Máy guồng nước tạo oxy 12 cánh

11.800.000 VNĐ

Mã SP :

CUG19G

Máy guồng nước tạo oxy 8 cánh

10.600.000 VNĐ

Mã SP :

8JX2N4

Máy guồng nước tạo oxy 4 cánh

6.800.000 VNĐ

Mã SP :

0K3E5D

Máy guồng nước tạo oxy 2 cánh

5.800.000 VNĐ

Mã SP :

3FTGFH

Máy guồng nước tạo oxy 6 cánh

8.200.000 VNĐ

Mã SP :

1RGPOY

Máy nắn thẳng tôn

65.000.000 VNĐ

Mã SP :

M6E2O4

Máy guồng nước tạo oxy

6.000.000 VNĐ

Mã SP :

1RQCZ3

Cáp thép mạ kẽm

5.000 VNĐ

Mã SP :

B2K4BZ

Cầu nâng 4 trụ - Cầu nâng ô tô 4 trụ

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

2DU3JS

Kích thủy lực- con đội ô tô

650.000 VNĐ

Mã SP :

3O91VT

Tăng đơ xích

245.000 VNĐ

Mã SP :

LYDYFF

Ma ní cẩu hàng

45.000 VNĐ

Mã SP :

QHR4OY

gọi ngay