• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị công nghiệp

Máy nắn thẳng tôn

65.000.000 VNĐ

Mã SP :

M6E2O4

Máy guồng nước tạo oxy

6.000.000 VNĐ

Mã SP :

1RQCZ3

Cáp thép mạ kẽm

5.000 VNĐ

Mã SP :

B2K4BZ

Máy uốn ống - Máy uốn thép hình

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

J8OVZK

Máng xích nhựa

80.000 VNĐ

Mã SP :

KTW0BU

Tăng đơ xích

245.000 VNĐ

Mã SP :

LYDYFF

Ma ní cẩu hàng

45.000 VNĐ

Mã SP :

QHR4OY

Cụm con chạy treo

1.320.000 VNĐ

Mã SP :

1DMN4E

Chân chạy treo Pa lăng

900.000 VNĐ

Mã SP :

CDILXY

Kẹp tôn ngang

1.040.000 VNĐ

Mã SP :

O6Y40C

Kẹp tôn ngang

550.000 VNĐ

Mã SP :

8TTIQU

Kẹp tôn đứng

890.000 VNĐ

Mã SP :

YNF8LI

Tăng đơ căng cáp

5.000 VNĐ

Mã SP :

YOY1CU

Khóa cáp

1.100 VNĐ

Mã SP :

F4S7NO

Tời thủy lực - Tời kéo xe cứu hộ

16.000.000 VNĐ

Mã SP :

KC9GKM

gọi ngay