• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị công nghiệp

Máy cán máng U, C treo đa năng

350.000.000 VNĐ

Mã SP :

J2W7B7

Máy xả tôn cuộn 2 tấn

25.000.000 VNĐ

Mã SP :

UP2G7J

Máy chấn tôn 800 tấn 6 mét

4.405.000.000 VNĐ

Mã SP :

H9JATT

Máy chấn tôn 600 tấn CNC

2.260.000.000 VNĐ

Mã SP :

6RS4WZ

Máy chấn tôn 500 tấn CNC

1.839.000.000 VNĐ

Mã SP :

ALBQMH

Máy chấn tôn 400 tấn CNC

1.283.000.000 VNĐ

Mã SP :

ZKFMBU

Máy chấn tôn 300 tấn CNC

815.000.000 VNĐ

Mã SP :

41ZRX1

Máy chấn tôn 250 tấn CNC

685.000.000 VNĐ

Mã SP :

X85QDY

Máy chấn tôn 200 tấn CNC 6 mét

616.000.000 VNĐ

Mã SP :

E1FL22

Máy chấn tôn 160 tấn 6 mét CNC

513.000.000 VNĐ

Mã SP :

FTEC3Q

Máy chấn tôn CNC 125 tấn 5 mét

405.000.000 VNĐ

Mã SP :

BWS0DP

Máy chấn tôn CNC 100 tấn 2.5 mét

393.000.000 VNĐ

Mã SP :

GZ24RB

Máy chấn tôn CNC 80 tấn dài 4 mét

388.000.000 VNĐ

Mã SP :

PUE7FH

Máy chấn tôn 63 tấn dài 3.2 mét

312.000.000 VNĐ

Mã SP :

GC10LP

Máy chấn tôn 40 tấn dài 2.5 mét

234.000.000 VNĐ

Mã SP :

K61D6E

Máy chấn tôn CNC 30 tấn dài 1.3 mét

227.500.000 VNĐ

Mã SP :

NJQC2B

gọi ngay