• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Thiết bị, linh phụ kiện công nghiệp

XÍCH CẨU 16 - CRANE CHAIN

287.000 VNĐ

Mã SP :

ZHOG4K

XÍCH CẨU 14 - CRANE CHAIN

200.000 VNĐ

Mã SP :

8G3CL0

Xích cẩu hàng

1.500.000 VNĐ

Mã SP :

JIT274

Khớp nối xích 80 KC

285.000 VNĐ

Mã SP :

D0EVMB

Khớp nối xích 60 KC

145.000 VNĐ

Mã SP :

BB44EA

Khớp nối xích 50 KC

105.000 VNĐ

Mã SP :

NREGLW

Cân treo điện tử 5 tấn

4.950.000 VNĐ

Mã SP :

05LZNT

Cân treo 3 tấn

3.950.000 VNĐ

Mã SP :

QGZ0ML

Găng tay vải bảo hộ - Protective gloves

2.000 VNĐ

Mã SP :

P0WC42

Găng tay bảo hộ - protective gloves

2.400 VNĐ

Mã SP :

QQR2VK

Xích cẩu 10 - Crane chain

112.000 VNĐ

Mã SP :

X0R3XA

Xích cẩu 6 - Crane chain

68.000 VNĐ

Mã SP :

GIR2WO

Ray điện thanh quẹt - High tro reel

115.000 VNĐ

Mã SP :

ABU16T

Cân điện tử 10 tấn - Crane Scale

8.500.000 VNĐ

Mã SP :

UAILS8

gọi ngay