• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Xilanh thủy lực

Xi lanh thủy lực 220 - Cylinder for hydraulic

12.900.000 VNĐ

Mã SP :

UGOOJL

Xi lanh thủy lực 200 - Cylinder for hydraulic

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

6Q85UD

Xi lanh thủy lực 180 - Cylinder for hydraulic

9.080.000 VNĐ

Mã SP :

XAQJFL

Xi lanh thủy lực 160 - Cylinder for hydraulic

7.300.000 VNĐ

Mã SP :

7PTO48

Xi lanh thủy lực 130 - Cylinder for hydraulic

5.225.000 VNĐ

Mã SP :

LLTSOL

Xi lanh thủy lực 100 - Cylinder for hydraulic

3.280.000 VNĐ

Mã SP :

SWZ7T5

Xi lanh thủy lực - Cylinder for hydraulic

1.650.000 VNĐ

Mã SP :

RLTANO

Xi lanh thủy lực 80 - Cylinder for hydraulic

3.075.000 VNĐ

Mã SP :

KS114R

Xi lanh thủy lực 63 - Cylinder for hydraulic

1.858.000 VNĐ

Mã SP :

37AS6I

Xi lanh thủy lực 50 - Cylinder for hydraulic

2.847.000 VNĐ

Mã SP :

LHKVIZ

Xi lanh thủy lực 40 - Cylinder for hydraulic

1.635.000 VNĐ

Mã SP :

94X5QE

Xy lanh thuỷ lực HOB áp 140KG

1.023.750 VNĐ

Mã SP :

MMKUN1

Xy lanh thuỷ lực MOB áp 70KG

625.000 VNĐ

Mã SP :

ZMT6AO

Xilanh thủy lực 40 - 80 - Hydraulic Cylinder

1.050.000 VNĐ

Mã SP :

KYQTIC

gọi ngay