• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Xilanh thủy lực

xi lanh thủy lực 2 đầu

1.560.000 VNĐ

Mã SP :

W70XWG

Xi lanh thủy lực 30 tấn

5.200.000 VNĐ

Mã SP :

DHLV9T

Xi lanh thủy lực 300

30.000.000 VNĐ

Mã SP :

G7CV6T

Xi lanh thủy lực 250

22.000.000 VNĐ

Mã SP :

V89CUD

Xi lanh thủy lực 2 chiều

1.050.000 VNĐ

Mã SP :

IWW0PF

Xi lanh 80 tấn hành trình 200mm

16.000.000 VNĐ

Mã SP :

8TR3F5

Xi lanh thủy lực 125

6.500.000 VNĐ

Mã SP :

CXYHKJ

Xi lanh vuông có tai

1.950.000 VNĐ

Mã SP :

PQR2TQ

Xi lanh thủy lực cảm biến từ

2.800.000 VNĐ

Mã SP :

YHVK4G

Ty ben thủy lực

2.000.000 VNĐ

Mã SP :

LTLW0L

Xi lanh thủy lực 130 tấn

29.700.000 VNĐ

Mã SP :

HAXQWY

Xi lanh thủy lực 140 tấn

37.700.000 VNĐ

Mã SP :

WUMS6J

Xi lanh thủy lực 150 tấn

46.500.000 VNĐ

Mã SP :

2OFZG0

Xi lanh thủy lực một chiều cho bàn nâng

2.000.000 VNĐ

Mã SP :

ERDKGB

Xi lanh thủy lực inox

3.150.000 VNĐ

Mã SP :

RH3RA6

xilanh lái thủy lực tàu thuyền

2.000.000 VNĐ

Mã SP :

YN86ZQ

gọi ngay