• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Xilanh thủy lực

Xi lanh thủy lực 100 tấn

28.700.000 VNĐ

Mã SP :

4W8SWF

Xi lanh thủy lực 80 Tấn

24.500.000 VNĐ

Mã SP :

VXUL3T

Xi lanh thủy lực 50 tấn

8.500.000 VNĐ

Mã SP :

Y13I4G

Xi lanh thủy lực 35 tấn

7.050.000 VNĐ

Mã SP :

7ZMQEP

Xi lanh thủy lực 25 tấn

5.100.000 VNĐ

Mã SP :

1JSC1R

Xi lanh thủy lực 15 tấn

2.950.000 VNĐ

Mã SP :

3IDTZD

Xi lanh thủy lực 10 tấn

2.350.000 VNĐ

Mã SP :

D6B1XG

Xi lanh thủy lực 6 tấn

1.763.000 VNĐ

Mã SP :

T6Q8BP

Xi lanh thủy lực 3 tấn, 4 tấn

1.430.000 VNĐ

Mã SP :

0PUZMR

Xi lanh Bu lông áp cao

1.530.000 VNĐ

Mã SP :

XBMYK9

xi lanh vuông áp 210bar

1.530.000 VNĐ

Mã SP :

BADLXE

Xi lanh thủy lực 2.5 tấn - áp 200 bar

1.635.000 VNĐ

Mã SP :

GQA5HU

Xi lanh thủy lực 220 - Cylinder for hydraulic

12.900.000 VNĐ

Mã SP :

UGOOJL

Xi lanh thủy lực 200 - Cylinder for hydraulic

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

6Q85UD

Xi lanh thủy lực 180 - Cylinder for hydraulic

9.080.000 VNĐ

Mã SP :

XAQJFL

Xi lanh thủy lực 160 - Cylinder for hydraulic

7.300.000 VNĐ

Mã SP :

7PTO48

gọi ngay