• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Xilanh thủy lực

Xi lanh vuông có tai

1.950.000 VNĐ

Mã SP :

PQR2TQ

Xi lanh thủy lực cảm biến từ

2.800.000 VNĐ

Mã SP :

YHVK4G

Xi lanh thủy lực 130 tấn

29.700.000 VNĐ

Mã SP :

ZIBK0N

Xi lanh thủy lực 140 tấn

37.700.000 VNĐ

Mã SP :

JMYBQJ

Xi lanh thủy lực 150 tấn

46.500.000 VNĐ

Mã SP :

Q66H0Z

Xi lanh thủy lực một chiều cho bàn nâng

2.000.000 VNĐ

Mã SP :

ERDKGB

Xi lanh thủy lực inox

3.150.000 VNĐ

Mã SP :

RH3RA6

xilanh lái thủy lực tàu thuyền

2.000.000 VNĐ

Mã SP :

YN86ZQ

Xy lanh thủy lực 100*100 áp 210 bar

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

Y6OXBG

Xi lanh thủy lực 100 tấn

28.700.000 VNĐ

Mã SP :

4W8SWF

Xi lanh thủy lực 80 Tấn

24.500.000 VNĐ

Mã SP :

VXUL3T

Xi lanh thủy lực 50 tấn

8.500.000 VNĐ

Mã SP :

Y13I4G

Xi lanh thủy lực 35 tấn

7.050.000 VNĐ

Mã SP :

7ZMQEP

Xi lanh thủy lực 25 tấn

5.100.000 VNĐ

Mã SP :

1JSC1R

Xi lanh thủy lực 15 tấn

2.950.000 VNĐ

Mã SP :

3IDTZD

Xi lanh thủy lực 10 tấn

2.350.000 VNĐ

Mã SP :

D6B1XG

gọi ngay