• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Xilanh thủy lực

Xy lanh thủy lực bằng inox

3.500.000 VNĐ

Mã SP :

G4KQEP

Xi lanh từ thủy lực

3.220.000 VNĐ

Mã SP :

3M1DLD

Xilanh thủy lực 60 tấn

8.500.000 VNĐ

Mã SP :

3FUSQ7

Xilanh thủy lực đường kính 125

4.100.000 VNĐ

Mã SP :

9DMCIM

Xilanh thủy lực đường kính 120

4.100.000 VNĐ

Mã SP :

3LTFAX

Xilanh thủy lực 20 tấn

4.100.000 VNĐ

Mã SP :

OJRSZI

Xi lanh thủy lực 12 tấn

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

5CX1NA

Xi lanh thủy lực 11 tấn

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

5NSIS5

xi lanh thủy lực 9 tấn

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

STAQUJ

xi lanh thủy lực 7, 8 tấn

2.100.000 VNĐ

Mã SP :

J8E1MD

xi lanh thủy lực 2 đầu

1.560.000 VNĐ

Mã SP :

W70XWG

Xi lanh thủy lực 30 tấn

5.200.000 VNĐ

Mã SP :

DHLV9T

Xi lanh thủy lực 300

30.000.000 VNĐ

Mã SP :

G7CV6T

Xi lanh thủy lực 250

22.000.000 VNĐ

Mã SP :

V89CUD

Xi lanh thủy lực 2 chiều

1.050.000 VNĐ

Mã SP :

IWW0PF

Xi lanh 80 tấn hành trình 200mm

16.000.000 VNĐ

Mã SP :

8TR3F5

gọi ngay