• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Trạm nguồn thủy lực

Thùng dầu thuỷ lực

1.612.000 VNĐ

Mã SP :

GBKXWN

Trạm nguồn thủy lực 220V - Hydraulic station

4.906.250 VNĐ

Mã SP :

APIA1U

Trạm nguồn thủy lực 5.5Kw - Hydraulic station

23.500.000 VNĐ

Mã SP :

3V7UXH

Bộ nguồn thủy lực 3.7 Kw - Hydraulic station

15.000.000 VNĐ

Mã SP :

8K90C0

Trạm nguồn thủy lực - Hydraulic station

11.500.000 VNĐ

Mã SP :

E4JJ1H

gọi ngay