• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Trạm nguồn thủy lực

Bộ nguồn thủy lực 3.7kw 5 van điện

20.150.000 VNĐ

Mã SP :

O276F9

Trạm nguồn thủy lực 1.5kw 1 pha 220V - Italy

15.750.000 VNĐ

Mã SP :

BF6RQ6

Bộ nguồn thủy lực 3.7kw Full Option

38.500.000 VNĐ

Mã SP :

3HP3BO

Bộ nguồn thủy lực 5.5kw nhiều van

39.600.000 VNĐ

Mã SP :

VB3JO2

Bộ nguồn thủy lực 12V - 12V HYDRAULIC STATION

4.910.000 VNĐ

Mã SP :

3VIZLO

Bộ nguồn thủy lực 2.2kw - Hydraulic system

13.500.000 VNĐ

Mã SP :

HCCMI4

Thùng dầu thuỷ lực

1.612.000 VNĐ

Mã SP :

GBKXWN

Trạm nguồn thủy lực 220V - Hydraulic station

4.900.000 VNĐ

Mã SP :

HESAHY

Trạm nguồn thủy lực 5.5Kw - Hydraulic station

23.500.000 VNĐ

Mã SP :

VJ29ML

Bộ nguồn thủy lực 3.7 Kw - Hydraulic station

15.500.000 VNĐ

Mã SP :

LRH52I

gọi ngay