• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Trạm nguồn thủy lực

Trạm nguồn thủy lực có bình tích áp

16.000.000 VNĐ

Mã SP :

Z1953D

Trạm nguồn thủy lực 4kw áp suất 140 bar

16.200.000 VNĐ

Mã SP :

QUC2V8

Cụm động cơ bơm thủy lực 5.5kw, 11kw

17.000.000 VNĐ

Mã SP :

CZJVJS

Trạm nguồn thủy lực 1.5kw điện 220V

14.600.000 VNĐ

Mã SP :

CFOPMR

Bộ nguồn thủy lực 40 lít công suất 1.5kw

13.000.000 VNĐ

Mã SP :

3D9E1M

Bộ nguồn thủy lực 7.5HP 3 van điện

28.500.000 VNĐ

Mã SP :

MWC01U

Động cơ điện liền bơm thủy lực

4.800.000 VNĐ

Mã SP :

A6Z1WA

Trạm bơm thủy lực 2.2kw

14.000.000 VNĐ

Mã SP :

I7VLX8

Bộ nguồn thủy lực áp suất 70 bar

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

LB4EBE

Bộ nguồn thủy lực 22kw

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

6VK3T3

Bộ nguồn thủy lực 1.5kw

13.500.000 VNĐ

Mã SP :

EXDXQA

Trạm nguồn thủy lực 2.2kw bơm VP

14.500.000 VNĐ

Mã SP :

26CYXX

Trạm nguồn thủy lực 11kw

22.000.000 VNĐ

Mã SP :

RP0QWZ

Bộ nguồn thủy lực 7.5kw

26.900.000 VNĐ

Mã SP :

0UHGS1

Trạm nguồn thủy lực van gạt tay

15.900.000 VNĐ

Mã SP :

WV5WR5

gọi ngay