• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Trạm nguồn thủy lực

Bộ nguồn thủy lực 2 cấp độ

32.900.000 VNĐ

Mã SP :

5MILAP

Bộ nguồn thủy lực bơm VP

15.500.000 VNĐ

Mã SP :

QG9I6T

Bộ nguồn thủy lực 110V

16.500.000 VNĐ

Mã SP :

RODL5P

Bộ nguồn thủy lực van gạt tay

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

OL99E1

Bộ nguồn thủy lực kẹp phôi

16.900.000 VNĐ

Mã SP :

HBG07H

Trạm nguồn thủy lực 2.2kw

16.300.000 VNĐ

Mã SP :

1E1CHG

Bộ nguồn thủy lực 100 TẤN

55.000.000 VNĐ

Mã SP :

1L2ZYU

Trạm nguồn thủy lực 80 TẤN

52.000.000 VNĐ

Mã SP :

OWOAEM

Bộ nguồn thủy lực 60 tấn

28.500.000 VNĐ

Mã SP :

2GC8RW

Trạm nguồn thủy lực 50 TẤN

27.300.000 VNĐ

Mã SP :

50YMOB

Trạm nguồn thủy lực 40 tấn

25.400.000 VNĐ

Mã SP :

0QVH5Z

Bộ nguồn thủy lực 30 tấn

24.500.000 VNĐ

Mã SP :

L27Q2S

Bộ nguồn thủy lực 25 tấn

21.500.000 VNĐ

Mã SP :

4KG2AC

Trạm nguồn thủy lực 15 tấn

18.500.000 VNĐ

Mã SP :

W46VST

Bộ nguồn thủy lực 10 tấn

16.300.000 VNĐ

Mã SP :

SJFZGH

Trạm nguồn thủy lực 7 tấn

15.500.000 VNĐ

Mã SP :

A9G8EU

gọi ngay