• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Trạm nguồn thủy lực

Trạm nguồn thủy lực mini 1.5KW

6.800.000 VNĐ

Mã SP :

HLT0GJ

Bộ nguồn thủy lực 1.5kw

11.500.000 VNĐ

Mã SP :

SQAHQL

Trạm nguồn thủy lực 2.2kw bơm VP30

16.500.000 VNĐ

Mã SP :

D66B6B

Trạm nguồn thủy lực 3.7kw bơm bánh răng

18.500.000 VNĐ

Mã SP :

UZRYP2

Bộ nguồn thủy lực 3.7kw

24.000.000 VNĐ

Mã SP :

KW1WJ2

Bộ nguồn thủy lực bơm cánh gạt

20.600.000 VNĐ

Mã SP :

V6SLRI

Bộ nguồn thủy lực mini mặt bích

10.980.000 VNĐ

Mã SP :

QOIJTX

Bộ nguồn thủy lực mini xe nâng hàng

4.900.000 VNĐ

Mã SP :

LUV7TJ

Trạm nguồn thủy lực bơm cánh gạt

15.000.000 VNĐ

Mã SP :

SW21B3

Bộ nguồn thủy lực cho máy đột dập

15.000.000 VNĐ

Mã SP :

I20J2K

Trạm nguồn thủy lực bơm kép, bơm hai khoang

32.900.000 VNĐ

Mã SP :

5CNFYG

Trạm nguồn thủy lực Inox 304

18.200.000 VNĐ

Mã SP :

XT7T0X

Bộ nguồn thủy lực 3.7kw

22.700.000 VNĐ

Mã SP :

ZHTUBB

Bộ nguồn thủy lực 2 cấp độ

32.900.000 VNĐ

Mã SP :

5MILAP

Bộ nguồn thủy lực bơm VP

15.500.000 VNĐ

Mã SP :

QG9I6T

gọi ngay