• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Thiết bị điện công nghiệp

MOTOR ABM

1.000.000 VNĐ

Mã SP :

F1DZWZ

Bóng đèn nhiệt công nghiệp

250.000 VNĐ

Mã SP :

W5NDX2

TỤ BÙ

1.849.320 VNĐ

Mã SP :

FMGAGV

Rơ le thời gian

931.590 VNĐ

Mã SP :

8NC0P6

Liên động cơ khí

70.290 VNĐ

Mã SP :

SHEIKU

CB bảo vệ động cơ loại tự nhiệt GZ

760.320 VNĐ

Mã SP :

H3U5EC

gọi ngay