• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Vòng Bi

Vòng bi FBJ 698 (máy mài răng lợn)

18.000 VNĐ

Mã SP :

6EU1NR

Vòng bi FBJ 6009 - 2RS

51.100 VNĐ

Mã SP :

1PCOKV

Vòng bi 6007 - 2RS

23.600 VNĐ

Mã SP :

29B2XV

Vòng bi F&D 6304

23.700 VNĐ

Mã SP :

RP3F3C

Vòng bi 6205

20.000 VNĐ

Mã SP :

CHL4HE

Vòng bi 6203

14.600 VNĐ

Mã SP :

G7DV7D

Vòng bi 6201

15.000 VNĐ

Mã SP :

7R38JR

Vòng bi NTN - DAC306

280.000 VNĐ

Mã SP :

XH0EU2

Vòng bi xe máy 6302- Deep groove ball bearings

25.000 VNĐ

Mã SP :

55YN96

Vòng bi DAC - Quạt công nghiệp

280.000 VNĐ

Mã SP :

8J0N7Y

Vòng bi DAC30600337

280.000 VNĐ

Mã SP :

SK42PZ

Vòng bi DAC30600037 - Dearings DAC

280.000 VNĐ

Mã SP :

M41F5A

gọi ngay