• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Vật tư cơ khí, vật liệu kim loại

Nhông đơn 80- Nhông đôi 80

80.000 VNĐ

Mã SP :

LRQRZ9

Nhông đơn 60- Nhông đôi 60

40.000 VNĐ

Mã SP :

6EJXH5

Nhông đơn 50- Nhông đôi 50

31.500 VNĐ

Mã SP :

2YLX1U

Nhông xích đơn 40- Nhông xích đôi 40

23.510 VNĐ

Mã SP :

ZS8BVR

Khoá xích công nghiệp

4.500 VNĐ

Mã SP :

92MF3D

Xích công nghiệp 240

1.654.580 VNĐ

Mã SP :

D93N87

Xích công nghiệp 200

1.175.420 VNĐ

Mã SP :

0W34RM

Xích công nghiệp 180

980.833 VNĐ

Mã SP :

JVJDL5

Xích công nghiệp 160

619.583 VNĐ

Mã SP :

6T5ZCP

Xích công nghiệp 140

509.167 VNĐ

Mã SP :

DU93DT

Xích công nghiệp 120

330.000 VNĐ

Mã SP :

YLYM35

Xích công nghiệp 100

245.000 VNĐ

Mã SP :

AW5RRA

Xích công nghiệp 50

55.000 VNĐ

Mã SP :

8T0W8S

Xích công nghiệp 40

45.800 VNĐ

Mã SP :

5P4DM7

Xích công nghiệp 35

41.667 VNĐ

Mã SP :

FFAE7M

Nhông xích 100

103.411 VNĐ

Mã SP :

WUEB8U

gọi ngay