• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Vật tư cơ khí, vật liệu kim loại

Nhông đơn 80- Nhông đôi 80

80.000 VNĐ

Mã SP :

LRQRZ9

Nhông đơn 60- Nhông đôi 60

40.000 VNĐ

Mã SP :

6EJXH5

Nhông đơn 50- Nhông đôi 50

31.500 VNĐ

Mã SP :

2YLX1U

Nhông xích đơn 40- Nhông xích đôi 40

23.510 VNĐ

Mã SP :

ZS8BVR

Khoá xích công nghiệp

4.500 VNĐ

Mã SP :

92MF3D

Xích công nghiệp 240

1.800.000 VNĐ

Mã SP :

DY0HTS

Xích công nghiệp 200

1.500.000 VNĐ

Mã SP :

N5IZA7

Xích công nghiệp 180

1.280.000 VNĐ

Mã SP :

JXTMDM

Xích công nghiệp 160

680.000 VNĐ

Mã SP :

JS8P8C

Xích công nghiệp 140

520.000 VNĐ

Mã SP :

TQWJXI

Xích công nghiệp 120

330.000 VNĐ

Mã SP :

YLYM35

Xích công nghiệp 100

255.000 VNĐ

Mã SP :

7T6RIL

Xích công nghiệp 50

70.000 VNĐ

Mã SP :

K0OE12

Xích công nghiệp 40

52.000 VNĐ

Mã SP :

QOI6C3

Nhông xích 100

103.411 VNĐ

Mã SP :

WUEB8U

Găng tay vải bảo hộ - Protective gloves

2.000 VNĐ

Mã SP :

P0WC42

gọi ngay