• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Van thủy lực

Cụm van thủy lực 2 chiều

5.800.000 VNĐ

Mã SP :

WFL3G1

Van tay gạt thủy lực Saintfon ZT

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

ULDU6O

Van tràn-SAINFON JANPAN TECHNOLOGY

470.000 VNĐ

Mã SP :

J2AK6A

Van tràn 02 ASHUN

937.500 VNĐ

Mã SP :

AWVIOU

Van AHD-02-3C6 ASHUN

1.250.000 VNĐ

Mã SP :

DB49HM

Gạt tay loại lớn có chỉnh áp-SAINFON CSBF

6.438.750 VNĐ

Mã SP :

BB53DN

Van gạt tay dầu có chỉnh áp SAINFON ZTL 20H 3/4

1.470.000 VNĐ

Mã SP :

CCA8A2

Van gạt tay dầu có chỉnh áp SAINFON ZTL 12H 3/8

1.050.000 VNĐ

Mã SP :

U78TI9

Van tràn CATRIC - HDX

168.750 VNĐ

Mã SP :

TF6P2N

Van chống lún ren 2 chiều SAINFON

550.000 VNĐ

Mã SP :

9ITOUC

Van( S)BSG

1.539.000 VNĐ

Mã SP :

80QHZG

Van BST

877.000 VNĐ

Mã SP :

S030G1

Van tiết lưu SRG

646.000 VNĐ

Mã SP :

O5J8DG

Van chống lún 2 chiều có mặt bích ren 1/2

1.043.750 VNĐ

Mã SP :

672MNL

Chống lún 1 chiều kích ren 1/2

662.500 VNĐ

Mã SP :

H36FUZ

gọi ngay