• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Van thủy lực

Van thủy lực 02-3C9

1.250.000 VNĐ

Mã SP :

K1EEUY

Van 1 chiều thủy lực xả nhanh

3.450.000 VNĐ

Mã SP :

2D853W

Van điện từ 2B3B

690.000 VNĐ

Mã SP :

5JKOZ1

Van điện từ thủy lực 3C2

850.000 VNĐ

Mã SP :

ON4TOU

Van tay thủy lực 2 cần

1.450.000 VNĐ

Mã SP :

9GDAKM

Van tay thủy lực 2 chiều Taizhou

950.000 VNĐ

Mã SP :

JCRR1D

Van điện từ DSG-01-3C4-AV220V/DC24V

650.000 VNĐ

Mã SP :

5CJAOX

Van tay thủy lực VIGOUR

1.050.000 VNĐ

Mã SP :

7OLBH8

Van gạt tay thủy lực

1.250.000 VNĐ

Mã SP :

T4AC7L

Van chống rơi, chống tụt xi lanh thủy lực

950.000 VNĐ

Mã SP :

QJGPTF

Van cân bằng thủy lực VBCF

1.680.000 VNĐ

Mã SP :

79YXGZ

Van cân bằng thủy lực VBCD

1.450.000 VNĐ

Mã SP :

IBAAH7

Van cân bằng thủy lực VBLF

1.062.000 VNĐ

Mã SP :

5SN82J

Van cân bằng thủy lực VBCB

890.000 VNĐ

Mã SP :

7PFMD7

Van cân bằng thủy lực VBCL

905.000 VNĐ

Mã SP :

W6GNOI

Van chỉnh lưu lượng MSW

1.025.000 VNĐ

Mã SP :

1HR8Q5

gọi ngay