• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Van thủy lực

Van chống rơi, chống tụt xi lanh thủy lực

1.530.000 VNĐ

Mã SP :

QJGPTF

Van cân bằng thủy lực VBCF

1.430.000 VNĐ

Mã SP :

79YXGZ

Van cân bằng thủy lực VBCD

1.160.000 VNĐ

Mã SP :

IBAAH7

Van cân bằng thủy lực VBLF

790.000 VNĐ

Mã SP :

5SN82J

Van cân bằng thủy lực VBCB

890.000 VNĐ

Mã SP :

7PFMD7

Van cân bằng thủy lực VBCL

740.000 VNĐ

Mã SP :

W6GNOI

Van chỉnh lưu lượng MSW

850.000 VNĐ

Mã SP :

1HR8Q5

Van giảm áp thủy lực

900.000 VNĐ

Mã SP :

N52HM8

Cụm van thủy lực 2 chiều

5.800.000 VNĐ

Mã SP :

WFL3G1

Van tay gạt thủy lực Saintfon ZT

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

ULDU6O

Van tràn chỉnh áp suất thủy lực

550.000 VNĐ

Mã SP :

KEU3OZ

Van tràn 02 ASHUN

950.000 VNĐ

Mã SP :

IVA907

Van AHD-02-3C6 ASHUN

1.250.000 VNĐ

Mã SP :

DB49HM

Gạt tay loại lớn có chỉnh áp-SAINFON CSBF

6.438.750 VNĐ

Mã SP :

BB53DN

Van gạt tay dầu có chỉnh áp SAINFON ZTL 20H 3/4

2.000.000 VNĐ

Mã SP :

NDWYSM

Van gạt tay dầu có chỉnh áp SAINFON ZDAL 15H 1/2

1.400.000 VNĐ

Mã SP :

7T0K3E

gọi ngay