• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị nâng hạ

Cân treo điện tử OCS - CRANE SCALE

5.300.000 VNĐ

Mã SP :

OIMR2X

Cổng trục 5 tấn 12m - Crane systems

195.000.000 VNĐ

Mã SP :

M27895

Cầu trục 5 tấn 20 mét - Crane systems

180.000.000 VNĐ

Mã SP :

UE6A0C

Cẩu trục 5 tấn rộng 15 mét - Crane hoist

150.000.000 VNĐ

Mã SP :

QLR8LG

Cẩu trục 3 tấn khẩu độ 8 mét - Crane hoist

65.200.000 VNĐ

Mã SP :

Q9SH35

Cẩu trục 2 tấn dầm đơn 6 mét - Crane hoist

40.000.000 VNĐ

Mã SP :

RZD5DL

Cẩu trục 1 tấn - Crane hoist

22.000.000 VNĐ

Mã SP :

QHGENT

Cẩu trục 1 tấn dầm đơn - Crane hoist

18.000.000 VNĐ

Mã SP :

5GYKMJ

Chân chạy cẩu trục - Crane end trucks

4.250.000 VNĐ

Mã SP :

853XX2

Bánh xe cẩu trục - Crane wheels

2.200.000 VNĐ

Mã SP :

7HWFQV

Cẩu KG Hàn Quốc - KG hoist crane

47.500.000 VNĐ

Mã SP :

T1QKE5

gọi ngay