• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị nâng hạ

DẦM CẨU TRỤC 5 TẤN 8 MÉT

102.900.000 VNĐ

Mã SP :

U58Y2Q

DẦM CẨU TRỤC 5 TẤN 7 MÉT

95.300.000 VNĐ

Mã SP :

FLDBI5

DẦM CẨU TRỤC 5 TẤN 6 MÉT

89.800.000 VNĐ

Mã SP :

BCFIXB

DẦM CẨU TRỤC 5 TẤN 5 MÉT

84.000.000 VNĐ

Mã SP :

CFQJXA

DẦM CẨU TRỤC 3 TẤN 10 MÉT

64.400.000 VNĐ

Mã SP :

NX3BBV

DẦM CẨU TRỤC 3 TẤN 9 MÉT

62.000.000 VNĐ

Mã SP :

H5XJAH

Dầm cẩu trục 5 tấn 4 mét

46.300.000 VNĐ

Mã SP :

ELDTEJ

DẦM CẨU TRỤC 3 TẤN 8 MÉT

59.500.000 VNĐ

Mã SP :

IBJWCZ

DẦM CẨU TRỤC 3 TẤN 7 MÉT

53.800.000 VNĐ

Mã SP :

EJEHQ5

Dầm cẩu trục 3 tấn 6 mét

51.800.000 VNĐ

Mã SP :

ZNKF85

Dầm cẩu trục 3 tấn 5 mét

47.900.000 VNĐ

Mã SP :

DAVI2V

Dầm cẩu trục 3 tấn 4 mét

46.300.000 VNĐ

Mã SP :

T3OOOP

Cổng trục 5 tấn 12m - Hoist Crane

240.000.000 VNĐ

Mã SP :

J0J8Z5

Cẩu tời 10 tấn Nhật bãi - Hoist crane Japan

85.000.000 VNĐ

Mã SP :

F21KM2

Cẩu bò 7.5 tấn Nhật bãi - Hoist crane Japan

70.000.000 VNĐ

Mã SP :

8DUEO9

Cẩu Nhật bãi Mitsubishi - Mitsubishi Hoist Crane

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

6LTO6O

gọi ngay