• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Tời Nhật bãi, cẩu Nhật bãi, pa lăng xích điện.

Máy & thiết bị SUMAC chuyên cung cấp buôn, cung cấp lẻ tời Nhật bãi, cẩu Nhật bãi.

Liên hệ mua tời Nhật, cẩu Nhật .

Mobile 1: 0936369588 (+84936369588)

Mobile 2: 0911034775 (+84911034775)

- Các loại cẩu tời Nhật bãi, cẩu Nhật bãi treo:

+ Cẩu treo 1 tấn, cẩu treo 1.5 tấn, cẩu treo 2 tấn, cẩu treo 2.5 tấn, cẩu treo 3 tấn, cẩu treo 5 tấn đến cẩu treo 10 tấn

- Các loại cẩu tời Nhật bãi, cẩu Nhật bãi bò: 

+ Cẩu treo 1 tấn, cẩu treo 1.5 tấn, cẩu treo 2 tấn, cẩu treo 2.5 tấn, cẩu treo 3 tấn, cẩu treo 5 tấn đến cẩu treo 10 tấn

- Các loại pa lăng xích điện từ 250kg đến 5 tấn

Cẩu bò IHI 5 tấn

Cẩu treo Mitsubishi 3 tấn

Cẩu bò Hitachi 3 tấn

Cẩu treo Hitachi 2.8 tấn

Cẩu bò Hitachi 5 tấn

Cẩu bò 7.5 tấn

Cẩu bò 10 tấn

Cẩu menden 3 tấn

Palang xích các loại

Mobile 1: 0936369588 (+84936369588)

Mobile 2: 0911034775 (+84911034775)

gọi ngay