• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị thủy lực

Máy ép thủy lực 50 tấn

60.000.000 VNĐ

Mã SP :

EMGPD2

Máy ép thủy lực 100 tấn

87.000.000 VNĐ

Mã SP :

14XCKM

máy ép thủy lực chữ H 30 tấn

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

FARXQZ

máy ép thủy lực chữ H 20 tấn

42.000.000 VNĐ

Mã SP :

8BOAT4

máy ép thủy lực chữ H 17 tấn

40.000.000 VNĐ

Mã SP :

7HCDW0

máy ép thủy lực chữ H 10 tấn

37.000.000 VNĐ

Mã SP :

EP5OME

máy ép thủy lực chữ H 5 tấn

35.000.000 VNĐ

Mã SP :

5Q0Z8O

Máy ép giấy cát tông - Máy ép bìa carton

48.000.000 VNĐ

Mã SP :

TITC37

Xi lanh thủy lực 100 tấn

28.700.000 VNĐ

Mã SP :

4W8SWF

Xi lanh thủy lực 80 Tấn

24.500.000 VNĐ

Mã SP :

VXUL3T

Xi lanh thủy lực 50 tấn

8.500.000 VNĐ

Mã SP :

Y13I4G

Xi lanh thủy lực 35 tấn

7.050.000 VNĐ

Mã SP :

7ZMQEP

Xi lanh thủy lực 25 tấn

5.100.000 VNĐ

Mã SP :

1JSC1R

Xi lanh thủy lực 15 tấn

2.950.000 VNĐ

Mã SP :

3IDTZD

Xi lanh thủy lực 10 tấn

2.350.000 VNĐ

Mã SP :

D6B1XG

Xi lanh thủy lực 6 tấn

1.763.000 VNĐ

Mã SP :

T6Q8BP

gọi ngay