• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị thủy lực

Van chỉnh áp điện thủy lực

2.420.000 VNĐ

Mã SP :

A4M12A

Van xả nhanh thủy lực

4.990.000 VNĐ

Mã SP :

668M69

Máy ép thủy lực 500 tấn

2.350.000.000 VNĐ

Mã SP :

WPTE0S

Máy ép thủy lực nằm ngang

0 VNĐ

Mã SP :

ZLWXRR

Xy lanh thủy lực bằng inox

3.500.000 VNĐ

Mã SP :

G4KQEP

Xi lanh từ thủy lực

3.220.000 VNĐ

Mã SP :

3M1DLD

Quả piston xilanh thủy lực từ 100 đến 250

267.000 VNĐ

Mã SP :

6OHP81

Xilanh thủy lực 60 tấn

8.500.000 VNĐ

Mã SP :

3FUSQ7

Xilanh thủy lực đường kính 125

4.100.000 VNĐ

Mã SP :

9DMCIM

Xilanh thủy lực đường kính 120

4.100.000 VNĐ

Mã SP :

3LTFAX

Xilanh thủy lực 20 tấn

4.100.000 VNĐ

Mã SP :

OJRSZI

Xi lanh thủy lực 12 tấn

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

5CX1NA

Xi lanh thủy lực 11 tấn

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

5NSIS5

xi lanh thủy lực 9 tấn

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

STAQUJ

xi lanh thủy lực 7, 8 tấn

2.100.000 VNĐ

Mã SP :

J8E1MD

gọi ngay