• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị thủy lực

Bộ nguồn thủy lực 1.5kw

13.500.000 VNĐ

Mã SP :

9LUAX6

Trạm nguồn thủy lực 2.2kw bơm VP

14.500.000 VNĐ

Mã SP :

50VV6H

Máy ép đai kẹp thủy lực

150.000.000 VNĐ

Mã SP :

1RUE2X

Lọc dầu hồi RFA

1.050.000 VNĐ

Mã SP :

KLIZKR

Bơm piston YCY14 - 1B

10.500.000 VNĐ

Mã SP :

YUVCFQ

Van tay thủy lực VIGOUR

1.050.000 VNĐ

Mã SP :

7OLBH8

Trạm nguồn thủy lực 11kw

22.000.000 VNĐ

Mã SP :

SYFEHW

Bộ nguồn thủy lực 7.5kw

26.900.000 VNĐ

Mã SP :

PMAVOR

Trạm nguồn thủy lực van gạt tay

15.900.000 VNĐ

Mã SP :

WV5WR5

Bộ nguồn thủy lực 15kw

42.000.000 VNĐ

Mã SP :

99Y3PM

Máy ép kiện thủy lực 180 tấn

380.000.000 VNĐ

Mã SP :

EPU27Z

Van gạt tay thủy lực

1.250.000 VNĐ

Mã SP :

T4AC7L

Trạm nguồn thủy lực 1.5kw

1.500.000 VNĐ

Mã SP :

C3K8R5

Trạm nguồn thủy lực mini 1.5KW

6.800.000 VNĐ

Mã SP :

HLT0GJ

Ty xi lanh thủy lực, ty ben thủy lực

63.000 VNĐ

Mã SP :

31477R

Bơm HGP3A

1.500.000 VNĐ

Mã SP :

A8KOPA

gọi ngay