• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị thủy lực

Trạm nguồn thủy lực mini 1.5KW

6.800.000 VNĐ

Mã SP :

HLT0GJ

Ty xi lanh thủy lực, ty ben thủy lực

63.000 VNĐ

Mã SP :

31477R

Bơm HGP3A

1.500.000 VNĐ

Mã SP :

A8KOPA

Bơm HGP2A

1.250.000 VNĐ

Mã SP :

CULAIC

Bơm HGP 1A

850.000 VNĐ

Mã SP :

H0TTA8

ống xi lanh thủy lực, ống ben thủy lực

63.000 VNĐ

Mã SP :

SFN9V6

Máy ép nhôm vụn 180 tấn

420.000.000 VNĐ

Mã SP :

XNDDF6

Bộ nguồn thủy lực 1.5kw

11.500.000 VNĐ

Mã SP :

SQAHQL

Trạm nguồn thủy lực 2.2kw bơm VP30

16.500.000 VNĐ

Mã SP :

D66B6B

Trạm nguồn thủy lực 3.7kw bơm bánh răng

18.500.000 VNĐ

Mã SP :

UZRYP2

Bộ nguồn thủy lực 3.7kw

24.000.000 VNĐ

Mã SP :

KW1WJ2

Xi lanh vuông có tai

1.950.000 VNĐ

Mã SP :

PQR2TQ

Bộ nguồn thủy lực bơm cánh gạt

20.600.000 VNĐ

Mã SP :

V6SLRI

Bộ nguồn thủy lực mini mặt bích

10.980.000 VNĐ

Mã SP :

QOIJTX

Van chống rơi, chống tụt xi lanh thủy lực

1.530.000 VNĐ

Mã SP :

QJGPTF

Máy ép kiện hàng

40.000.000 VNĐ

Mã SP :

FKHRLG

gọi ngay