• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy nông lâm thủy sản

Máy guồng nước tạo oxy 8 cánh

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

XUGF53

Máy guồng nước tạo oxy 4 cánh

7.400.000 VNĐ

Mã SP :

P0NQ45

Máy guồng nước tạo oxy 2 cánh

6.200.000 VNĐ

Mã SP :

86IPV8

Máy guồng nước tạo oxy 6 cánh

8.500.000 VNĐ

Mã SP :

H86EKX

Máy guồng nước tạo oxy

6.200.000 VNĐ

Mã SP :

WJJ5EA

gọi ngay