• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy nông lâm thủy sản

Máy guồng nước tạo oxy 12 cánh

11.800.000 VNĐ

Mã SP :

CUG19G

Máy guồng nước tạo oxy 8 cánh

10.600.000 VNĐ

Mã SP :

8JX2N4

Máy guồng nước tạo oxy 4 cánh

6.800.000 VNĐ

Mã SP :

0K3E5D

Máy guồng nước tạo oxy 2 cánh

5.800.000 VNĐ

Mã SP :

3FTGFH

Máy guồng nước tạo oxy 6 cánh

8.200.000 VNĐ

Mã SP :

1RGPOY

Máy guồng nước tạo oxy

6.000.000 VNĐ

Mã SP :

1RQCZ3

gọi ngay