• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy ép thủy lực

Máy ép thủy lực chữ H 10 tấn tự động

38.000.000 VNĐ

Mã SP :

9DOHKZ

Máy ép nhiệt nóng thủy lực

150.000.000 VNĐ

Mã SP :

FU12VK

Máy ép rác thải

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

LQTB08

Máy ép thủy lực 150 tấn

300.000.000 VNĐ

Mã SP :

A7ML4L

Máy ép thủy lực 140 tấn

300.000.000 VNĐ

Mã SP :

6X3J2O

Máy ép thủy lực 120 tấn

280.000.000 VNĐ

Mã SP :

DMMZSU

Máy ép thủy lực 80 tấn

250.000.000 VNĐ

Mã SP :

VC2APQ

Máy ép thủy lực 60 tấn

30.000.000 VNĐ

Mã SP :

P4LX4Z

Máy ép thủy lực 50 tấn

25.000.000 VNĐ

Mã SP :

USK1F5

Máy ép thủy lực 40 tấn

25.000.000 VNĐ

Mã SP :

5KXFFW

Máy ép thủy lực 30 tấn

20.000.000 VNĐ

Mã SP :

JMMWCD

Máy ép thủy lực 20 tấn

22.000.000 VNĐ

Mã SP :

Y1H8OH

Máy ép thủy lực 15 tấn

20.000.000 VNĐ

Mã SP :

P9HKNO

Máy ép thủy lực 10 tấn

19.000.000 VNĐ

Mã SP :

Z9LOOL

Máy ép thủy lực 400 tấn

500.000.000 VNĐ

Mã SP :

0UTPQN

Máy ép thủy lực 300 tấn

500.000.000 VNĐ

Mã SP :

DVA3QD

gọi ngay