• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy ép thủy lực

Máy ép đai kẹp thủy lực

150.000.000 VNĐ

Mã SP :

1RUE2X

Máy ép kiện thủy lực 180 tấn

380.000.000 VNĐ

Mã SP :

EPU27Z

Máy ép nhôm vụn 180 tấn

420.000.000 VNĐ

Mã SP :

XNDDF6

Máy ép kiện hàng

65.000.000 VNĐ

Mã SP :

34WZB8

Máy đột dập thủy lực

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

LTAGMC

Máy ép phoi nhôm

285.000.000 VNĐ

Mã SP :

A3GYSA

Máy ép kiện, máy ép phế liệu

65.000.000 VNĐ

Mã SP :

N1HGYC

Máy ép giấy phế liệu, nhựa phế liệu

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

05XA9S

Máy ép phế liệu 135 tấn

380.000.000 VNĐ

Mã SP :

T19MUO

Máy ép phế liệu 125 tấn

360.000.000 VNĐ

Mã SP :

QT0GKH

Máy ép phế liệu 160 tấn

450.000.000 VNĐ

Mã SP :

U8Q5T1

Máy ép thủy lực 4 trụ 30 tấn

135.000.000 VNĐ

Mã SP :

V4489E

Máy ép thủy lực 50 tấn

60.000.000 VNĐ

Mã SP :

EMGPD2

máy ép thủy lực chữ H 30 tấn

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

FARXQZ

máy ép thủy lực chữ H 10 tấn

37.000.000 VNĐ

Mã SP :

EP5OME

MÁY CHẤN TÔN 6 MÉT

100.000.000 VNĐ

Mã SP :

ZRE6NL

gọi ngay