• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Dự Án Đã Thực Hiện

Palang cáp 10T

Palang cáp 10T, CẨU 10T

Chi tiết

ray điện cẩu trục

ray điện, thanh quẹt

Chi tiết

chân chạy cẩu trục

chân chạy cẩu trục, cẩu trục

Chi tiết

cẩu trục 2T

cẩu trục 2T, chân chạy cẩu trục,

Chi tiết

máy nắn lập là tôn inox

máy nắn tôn lập là inox, máy nắn, máy nắn lập là tôn inox

Chi tiết

máy nắn tôn

máy nắn tôn, máy nắn lập là

Chi tiết

Máy nắn tôn mép bo tròn

Máy nắn tôn mép bo tròn, máy nắn tôn lập là,

Chi tiết

Máy ép thuỷ lực 250T

Máy ép thuỷ lực 250T, máy ép thuỷ lực

Chi tiết

Bộ nguồi thuỷ lực

Trạm nguồn thuỷ lực, bộ nguồn thuỷ lực

Chi tiết

Tời xích điện 2T bãi

Tời xích điện, palang xích điện, cẩu xích điện

Chi tiết

Palăng xích điện

Palăng xích điện

Chi tiết

Chân chạy palang xích

Chân chạy palang xích

Chi tiết

gọi ngay