• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị thủy lực

Thùng dầu thủy lực

2.000.000 VNĐ

Mã SP :

WXOWZ3

Bộ nguồn thủy lực 2 cấp độ

32.900.000 VNĐ

Mã SP :

5MILAP

Dầu thủy lực AW68

45.000 VNĐ

Mã SP :

Q6EC9B

Bộ nguồn thủy lực bơm VP

15.500.000 VNĐ

Mã SP :

QG9I6T

Bộ nguồn thủy lực 110V

16.500.000 VNĐ

Mã SP :

RODL5P

Cụm van thủy lực 2 chiều

5.800.000 VNĐ

Mã SP :

WFL3G1

Van tay gạt thủy lực Saintfon ZT

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

ULDU6O

Bộ nguồn thủy lực van gạt tay

12.500.000 VNĐ

Mã SP :

OL99E1

Động cơ điện cốt âm Vihem 4KW

4.500.000 VNĐ

Mã SP :

MM9XZV

Bộ nguồn thủy lực kẹp phôi

16.900.000 VNĐ

Mã SP :

HBG07H

Động cơ điện 5.5KW Vihem

5.850.000 VNĐ

Mã SP :

SRZYBM

động cơ điện 7.5KW Vihem

7.350.000 VNĐ

Mã SP :

K8D9F3

động cơ điện 11KW Vihem

10.550.000 VNĐ

Mã SP :

1ZYW0U

Bơm thủy lực Hàn Quốc

1.550.000 VNĐ

Mã SP :

Z3HIS2

Giá ống thủy lực

28.500 VNĐ

Mã SP :

AXNM50

gọi ngay