• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & thiết bị thủy lực

Bơm cánh gạt LCH - Hydraulic pump

3.200.000 VNĐ

Mã SP :

B1N9EZ

Bơm thủy lực bánh răng 1A - Hydraulic pump

1.150.000 VNĐ

Mã SP :

OLQ7DL

Bơm thủy lực Suorui HGP - 3A - Hydraulic pump

1.500.000 VNĐ

Mã SP :

60PIBE

Van điện DSG 02-2B2-A220/D24

600.000 VNĐ

Mã SP :

JPQ686

Bơm thủy lực HGP - 2A

1.350.000 VNĐ

Mã SP :

SQUUA1

Van tay thủy lực G.1/2 - Hydraulic hand valve

900.000 VNĐ

Mã SP :

B30UL2

Van tay thủy lực BLB

1.207.500 VNĐ

Mã SP :

IQD24T

Bơm cánh gạt ANSON - hydraulic pump

3.850.000 VNĐ

Mã SP :

GEMYGC

Đế van thủy lực 3C6 - Hydraulic valve base

130.000 VNĐ

Mã SP :

JMHBCE

Bơm thủy lực liền động cơ - Hydraulic pump

6.500.000 VNĐ

Mã SP :

8RO9E7

gọi ngay