• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Dự Án Đã Thực Hiện

Balang xích điện 2T

Balang xích điện 2T

Chi tiết

Trạm bơm nhớt làm mát

Trạm bơm nhớt làm mát, bơm dầu thủy lực

Chi tiết

Máy chấn vòm

Máy chấn vòm

Chi tiết

Máy cán tôn PU 3 lớp

Máy cán tôn PU 3 lớp

Chi tiết

Trạm nguồn thủy lực 40Kw

Trạm nguồn thủy lực 40Kw

Chi tiết

Cắt hoa văn Plasma

Cắt hoa văn Plasma

Chi tiết

Máy cán ống thép

Máy cán ống thép

Chi tiết

Tủ điện đảo chiều

Tủ điện đảo chiều

Chi tiết

Máy cán tôn lợp 2 tầng

Máy cán tôn 2 tầng, Máy cán tôn lợp 2 tầng

Chi tiết

Máy cán tôn sóng 2 lớp

Máy cán tôn sóng 2 lớp

Chi tiết

Máy cán 1 lớp

Máy cán 1 lớp

Chi tiết

Máy cán tôn 1 tầng 13 sóng

Máy cán tôn 1 tầng 13 sóng

Chi tiết

gọi ngay