• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Tìm Kiếm:

Máy ép thủy lực 15 tấn

20.000.000 VNĐ

Mã SP :

P9HKNO

Máy ép thủy lực 20 tấn

22.000.000 VNĐ

Mã SP :

Y1H8OH

Máy ép thủy lực 30 tấn

20.000.000 VNĐ

Mã SP :

JMMWCD

Máy ép thủy lực 40 tấn

25.000.000 VNĐ

Mã SP :

5KXFFW

Máy ép thủy lực 50 tấn

25.000.000 VNĐ

Mã SP :

USK1F5

Máy ép thủy lực 60 tấn

30.000.000 VNĐ

Mã SP :

P4LX4Z

Máy ép thủy lực 80 tấn

250.000.000 VNĐ

Mã SP :

VC2APQ

Máy ép thủy lực 120 tấn

280.000.000 VNĐ

Mã SP :

DMMZSU

Máy ép thủy lực 140 tấn

300.000.000 VNĐ

Mã SP :

6X3J2O

Máy ép thủy lực 150 tấn

300.000.000 VNĐ

Mã SP :

A7ML4L

Máy cắt tôn theo chiều dài

195.000.000 VNĐ

Mã SP :

DH9ATC

Máy ép kiện hàng 200 tấn SUMAC

510.000.000 VNĐ

Mã SP :

XS0BTY

Ống xy lanh thủy lực ST52

55.000 VNĐ

Mã SP :

CR7B9F

Két làm mát, giải nhiệt dầu thủy lực

950.000 VNĐ

Mã SP :

NJME4F

Máy ép rác thải

45.000.000 VNĐ

Mã SP :

LQTB08

Van điện từ thủy lực 3C2

850.000 VNĐ

Mã SP :

ON4TOU

gọi ngay