• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Mô tơ giảm tốc

Hàng bãi

Thanh Pho Ho Chi Minh

2 bộ giảm tốc vs 7,5kw và 2,2kw

Mô tơ giảm tốc

Mô tơ giảm tốc

Mô tơ giảm tốc

Mô tơ giảm tốc

ae nào cần 0932667500

gọi ngay