• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Cưa AMADA 650 bẽ đỡ thuỷ lực

Cưa AMADA 650 bẽ đỡ thuỷ lực

Máy cưa cũ

Máy cưa cũ

Máy cưa cũ

Máy cưa cũ

Máy cưa cũ

Máy cưa cũ

Máy cưa

anh em có nhu cầu alo em 0981259241

gọi ngay