• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Thiết bị hiển thị

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH "HY-700"

48.600 VNĐ

Mã SP :

WBQ32P

BỘ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ  - DÒNG AT

1.101.600 VNĐ

Mã SP :

CHDHYC

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ  - DÒNG ND4 

310.500 VNĐ

Mã SP :

6Z5WOR

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ  - DÒNG AF1

683.100 VNĐ

Mã SP :

KR34I6

gọi ngay