• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Thiết bị điện công nghiệp

Rơ le thời gian

931.590 VNĐ

Mã SP :

CQUMUS

Liên động cơ khí

70.290 VNĐ

Mã SP :

P1D9DP

CB bảo vệ động cơ loại tự nhiệt GZ

760.320 VNĐ

Mã SP :

K27F32

CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P

1.300.860 VNĐ

Mã SP :

5PX15Z

CB bảo vệ động cơ loại từ GV2LE

989.010 VNĐ

Mã SP :

FGAKKA

gọi ngay