• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Phụ kiện tủ điện

CẢM BIẾN VÙNG - AREA SENSOR - PAN 40

2.866.500 VNĐ

Mã SP :

80FBWE

CẢM BIẾN VÙNG - AREA SENSOR - PAN 20

2.866.500 VNĐ

Mã SP :

VO82PY

Phụ kiện khởi đông từ SC

189.000 VNĐ

Mã SP :

HVC26Z

Reactors (400V, 50Hz)

4.471.000 VNĐ

Mã SP :

TI8KRN

Tụ bù 3P, 230V

2.290.000 VNĐ

Mã SP :

8DPFDU

Tụ bù 3P, 440V

1.082.000 VNĐ

Mã SP :

ROUPJE

Phụ kiện cho Motor CB

66.500 VNĐ

Mã SP :

BHUU2D

Nắp che đầu cực, loại dài

142.800 VNĐ

Mã SP :

GBQ3UH

Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB

636.300 VNĐ

Mã SP :

SCEHQZ

gọi ngay