• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Phụ kiện tủ điện

CẢM BIẾN VÙNG - AREA SENSOR - PAN 40

2.866.500 VNĐ

Mã SP :

5K3YQX

CẢM BIẾN VÙNG - AREA SENSOR - PAN 20

2.866.500 VNĐ

Mã SP :

RC3QC9

Phụ kiện khởi đông từ SC

189.000 VNĐ

Mã SP :

PNJWQ5

Reactors (400V, 50Hz)

4.471.000 VNĐ

Mã SP :

1RULJL

Tụ bù 3P, 230V

2.290.000 VNĐ

Mã SP :

ES7PMC

Tụ bù 3P, 440V

1.082.000 VNĐ

Mã SP :

4NTRZE

Phụ kiện cho Motor CB

66.500 VNĐ

Mã SP :

8P2TSU

Nắp che đầu cực, loại dài

142.800 VNĐ

Mã SP :

6URUKJ

Khối tiếp điểm cảnh báo cho MCCB

636.300 VNĐ

Mã SP :

UZN4R0

gọi ngay