• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Biến tần, CPU, Module

Biến tần GD200A

7.468.650 VNĐ

Mã SP :

5CX1KS

Biến tần GD20

1.916.250 VNĐ

Mã SP :

UCPKQI

Biến dòng TA600

3.665.000 VNĐ

Mã SP :

ISRN7I

Biến dòng TC12 (made in EURO)

1.188.000 VNĐ

Mã SP :

K8QU21

Biến dòng TC10 (made in EURO)

625.000 VNĐ

Mã SP :

DH3X7U

Biến dòng TC6 (nade in EURO)

359.000 VNĐ

Mã SP :

96IOBX

Biến dòng TC4 (made in EURO)

281.000 VNĐ

Mã SP :

RVCJVM

Biến dòng TC4 (made in Euro)

243.000 VNĐ

Mã SP :

3XQ71B

Bộ điều khiển WSZ controller

5.950.000 VNĐ

Mã SP :

VXGIY1

Input/output module

2.526.000 VNĐ

Mã SP :

408QL0

Analog output module

10.115.000 VNĐ

Mã SP :

KUBPJA

Phụ kiện MCCB BX

505.400 VNĐ

Mã SP :

T3NO1U

Digital ouput module

1.642.000 VNĐ

Mã SP :

OK1LY3

Base board

1.652.000 VNĐ

Mã SP :

P4NTGJ

CPU SPH200/300 module

34.701.000 VNĐ

Mã SP :

L2WJTJ

Điện trở hãm (phụ kiện cho biến tần)

370.300 VNĐ

Mã SP :

JOL3TP

gọi ngay