• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Tìm Kiếm:

Máy nắn lập là - METAL SHEET STRAIGHTENING MACHINE

70.000.000 VNĐ

Mã SP :

VDKF38

Thép hình H - H-shaped steel

17.000 VNĐ

Mã SP :

4NLGHA

Vòng bi côn

50.000 VNĐ

Mã SP :

2TQB9R

NHÔNG XÍCH 40

27.000 VNĐ

Mã SP :

L00CK1

NHÔNG XÍCH 50

31.179 VNĐ

Mã SP :

CEEAZO

NHÔNG XÍCH 60

40.045 VNĐ

Mã SP :

09FFHK

NHÔNG XÍCH 80

67.039 VNĐ

Mã SP :

QLMMEV

Xích công nghiệp 60

95.833 VNĐ

Mã SP :

WV53QV

Xích công nghiệp 80

162.500 VNĐ

Mã SP :

CUEX71

Bơm thủy lực HGP - 2A

1.350.000 VNĐ

Mã SP :

HVCIUO

Van điện DSG 02-2B2-A220/D24

600.000 VNĐ

Mã SP :

JPQ686

Bơm thủy lực Suorui HGP - 3A - Hydraulic pump

1.500.000 VNĐ

Mã SP :

CMCOL4

Bơm thủy lực bánh răng 1A - Hydraulic pump

1.150.000 VNĐ

Mã SP :

FIJJHD

Bơm cánh gạt LCH - Hydraulic pump

3.200.000 VNĐ

Mã SP :

B1N9EZ

gọi ngay