• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Phụ Kiện

Giảm chấn AC (PVN)

137.500 VNĐ

Mã SP :

SGFTWW

Giảm chấn SR (PVN)

481.250 VNĐ

Mã SP :

TIOCSP

Giảm chấn AD (PVN)

268.750 VNĐ

Mã SP :

QPP3GF

Van điện 2 cửa (UNID)

635.000 VNĐ

Mã SP :

28PK0P

Đầu lắc TPM

111.250 VNĐ

Mã SP :

HKZD0K

Mắt trâu ren phải (TPM)

50.000 VNĐ

Mã SP :

9M0BWD

Đế xilanh tròn Y MAL-TPM

42.500 VNĐ

Mã SP :

BNCHB7

Đế xilanh tròn LB MAL-TPM

37.500 VNĐ

Mã SP :

HEG5E0

Bộ lọc đôi kiểu AIRTAC AFC/BCF - PVN

135.000 VNĐ

Mã SP :

9L8TWY

gọi ngay