• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & Thiết Bị Khí Nén

Linh kiện chân không HSP (1 lớp)

35.000 VNĐ

Mã SP :

CSY1A3

Linh kiện hút chân không SP

21.250 VNĐ

Mã SP :

IJVAZI

Xylanh nhỏ CDJ2D SMC

102.500 VNĐ

Mã SP :

FQRCN1

Xylanh 3 ty MGPM (STNC)

637.500 VNĐ

Mã SP :

NCHWW2

Xylanh dẹp CDU (STNC)

322.500 VNĐ

Mã SP :

GSAF51

Xylanh trượt CY1B (STNC)

1.983.750 VNĐ

Mã SP :

JNN015

Xy lanh hai ty TN (STNC)

380.000 VNĐ

Mã SP :

FW9LJI

Xy lanh hai ty - hai đầu CXSW (STNC)

685.000 VNĐ

Mã SP :

29XBX8

Xylanh xoay 180º MSXQ (STNC)

1.508.750 VNĐ

Mã SP :

45T68Q

Xylanh kẹp MHY (STNC)

928.750 VNĐ

Mã SP :

SI0U30

Xylanh kẹp MHC (STNC)

695.000 VNĐ

Mã SP :

S2DXRL

Xylanh kẹp MHZ (STNC)

810.000 VNĐ

Mã SP :

R7YTMZ

Xylanh 2 ty CXSM (STNC)

797.500 VNĐ

Mã SP :

EGWB2M

Xylanh compact TGNS + TGN (STNC)

238.750 VNĐ

Mã SP :

2WFNA3

gọi ngay