• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & Thiết Bị Khí Nén

Co nối PCF (PVN)

3.750 VNĐ

Mã SP :

WOSQY1

Co nối PL (PVN)

2.500 VNĐ

Mã SP :

1JBG3U

Co nối PC (PVN)

2.500 VNĐ

Mã SP :

YCYJ3Y

Bas lọc TC

37.500 VNĐ

Mã SP :

5915P2

Coil điện YH 23JD-15

225.000 VNĐ

Mã SP :

NKDWPU

Coil điện UM

323.750 VNĐ

Mã SP :

SEDY1P

Coil van điện từ TUS, TUW

598.750 VNĐ

Mã SP :

WNSLPR

Cuộn coil van điện UD

91.250 VNĐ

Mã SP :

HGTTU3

Cuộn coil van điện US, UW

513.750 VNĐ

Mã SP :

C9HW3A

Máy ép khí nén TR, TF, TZ

7.037.500 VNĐ

Mã SP :

L12C7K

Đồng hồ timer XY-702 STNC

331.250 VNĐ

Mã SP :

Z05GFP

Khớp nối xoay HS-X 15L STNC

785.000 VNĐ

Mã SP :

4E5VH8

Giác hút chân không TL

111.250 VNĐ

Mã SP :

P5265A

Linh kiện hút chân không HSP (3 lớp)

47.500 VNĐ

Mã SP :

2VLM2I

Linh kiện hút chân không SP (3 lớp)

35.000 VNĐ

Mã SP :

JIQ73F

Linh kiện hút chân không SPL

21.250 VNĐ

Mã SP :

MXD30X

gọi ngay