• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Máy & Thiết Bị Khí Nén

Máy ra vào lốp xe

15.500.000 VNĐ

Mã SP :

Y1HK62

Máy nén khí puma

3.100.000 VNĐ

Mã SP :

W026ZN

Bộ lọc AC - BC AIRTAC

167.500 VNĐ

Mã SP :

RLKMU7

Coil điện từ van 2 cửa (UNID)

45.000 VNĐ

Mã SP :

DWG411

Giảm chấn AC (PVN)

137.500 VNĐ

Mã SP :

SGFTWW

Giảm chấn SR (PVN)

481.250 VNĐ

Mã SP :

TIOCSP

Giảm chấn AD (PVN)

268.750 VNĐ

Mã SP :

QPP3GF

Van điều khiển khí nén ZF (PVN - ACEAIR)

670.000 VNĐ

Mã SP :

41CVFX

Van tô UM (PVN)

315.000 VNĐ

Mã SP :

499FTA

Xylanh compact SDA (PVN-TPM)

66.250 VNĐ

Mã SP :

AEWD0M

Xylanh vuông SC (PVN)

130.000 VNĐ

Mã SP :

FIYAXJ

Xylanh tròn MAL (PVN-TPM)

67.500 VNĐ

Mã SP :

0CQEMU

Van cơ khí 4F (PVN)

171.250 VNĐ

Mã SP :

UGM0DN

Van cơ khí FV (PVN)

136.250 VNĐ

Mã SP :

RWGPLT

Van cơ khí 4R (PVN)

122.500 VNĐ

Mã SP :

GGRFAZ

Van cơ khí 4H (PVN)

116.250 VNĐ

Mã SP :

FOZO79

gọi ngay