• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Đế Van

Đế van 5 cửa loại F (loại xéo)

166.250 VNĐ

Mã SP :

2C5ZCA

Đế van 5 cửa loại F (loại xéo)

102.500 VNĐ

Mã SP :

X382J7

Đế van 5 cửa loại G (loại thẳng) PVN

256.250 VNĐ

Mã SP :

6JHL8B

Đế van 5 cửa loại G (loại thẳng) PVN

82.500 VNĐ

Mã SP :

MS7KI8

Đế van 5 cửa loại G (loại thẳng) PVN

48.750 VNĐ

Mã SP :

UZV6AG

Đế van 5 cửa loại G (loại thẳng) PVN

61.250 VNĐ

Mã SP :

WOG3T3

Đế xi lanh YPIN sử dụng cho dầu MOB

210.000 VNĐ

Mã SP :

9A1DXY

Đế xi lanh CB sử dụng cho dầu MOB

236.250 VNĐ

Mã SP :

B5EE77

Đế xi lanh CA sử dụng cho dầu MOB

175.000 VNĐ

Mã SP :

ZNKY1L

gọi ngay