• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Bộ Lọc Khí Nén

Bộ lọc AC - BC AIRTAC

167.500 VNĐ

Mã SP :

RLKMU7

Bộ lọc kiểu AIRTAC BF-PVN

110.000 VNĐ

Mã SP :

EP9JOY

Lọc kiểu AIRTAC AF-PVN

47.500 VNĐ

Mã SP :

LIEJYL

Bộ lọc ba AC-PVN

226.250 VNĐ

Mã SP :

NWMCH8

Bộ lọc đôi AC-PVN

208.750 VNĐ

Mã SP :

MW4KDM

Bộ lọc điều áp AW-PVN

115.000 VNĐ

Mã SP :

Z1ZRMB

Van điều áp AR -PVN

90.000 VNĐ

Mã SP :

RJ7WZC

Bình phun dầu AL-PVN

50.000 VNĐ

Mã SP :

RW9A7L

Bộ lọc khí nén AF - PVN

50.000 VNĐ

Mã SP :

MHMKEE

Bộ lọc tinh

4.035.000 VNĐ

Mã SP :

7X6I90

Bộ lọc đôi LFC (STNC) kiểu FESTO

1.197.500 VNĐ

Mã SP :

SPARFX

Lọc đơn LFR(STNC) kiểu FESTO

655.000 VNĐ

Mã SP :

UZTI9Q

Điều áp LR (STNC) kiểu FESTO

452.500 VNĐ

Mã SP :

7WFFU3

Bộ bình phun dầu TIU(STNC)

0 VNĐ

Mã SP :

AGHOSJ

Lọc khí loại lớn TSL(STNC)

1.748.750 VNĐ

Mã SP :

OZPM7B

gọi ngay