• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Dự Án Đã Thực Hiện

Máy chấn vòm

Máy chấn vòm

Chi tiết

Máy cán tôn PU 3 lớp

Máy cán tôn PU 3 lớp

Chi tiết

Trạm nguồn thủy lực 40Kw

Trạm nguồn thủy lực 40Kw

Chi tiết

Cắt hoa văn Plasma

Cắt hoa văn Plasma

Chi tiết

Máy cán ống thép

Máy cán ống thép

Chi tiết

Nhà xưởng cẩu trục 5T

Nhà xưởng cẩu trục 5T

Chi tiết

Dựng nhà xưởng

Dựng nhà xưởng, kết cấu thép

Chi tiết

Dầm cẩu, dầm biên chân chạy

Dầm cẩu, dầm biên chân chạy

Chi tiết

Tủ điện đảo chiều

Tủ điện đảo chiều

Chi tiết

Máy cán tôn lợp 2 tầng

Máy cán tôn 2 tầng, Máy cán tôn lợp 2 tầng

Chi tiết

Máy cán tôn sóng 2 lớp

Máy cán tôn sóng 2 lớp

Chi tiết

Máy cán 1 lớp

Máy cán 1 lớp

Chi tiết

gọi ngay