• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

XyLanh

Xylanh nhỏ CDJ2D SMC

102.500 VNĐ

Mã SP :

07SAJJ

Xylanh 3 ty MGPM (STNC)

637.500 VNĐ

Mã SP :

U9JFCS

Xylanh dẹp CDU (STNC)

322.500 VNĐ

Mã SP :

XXXY82

Xylanh trượt CY1B (STNC)

1.983.750 VNĐ

Mã SP :

O9320B

Xy lanh hai ty TN (STNC)

380.000 VNĐ

Mã SP :

BVDTQY

Xy lanh hai ty - hai đầu CXSW (STNC)

685.000 VNĐ

Mã SP :

9U5KOU

Xylanh xoay 180º MSXQ (STNC)

1.508.750 VNĐ

Mã SP :

45T68Q

Xylanh kẹp MHY (STNC)

928.750 VNĐ

Mã SP :

0CHPU4

Xylanh kẹp MHC (STNC)

695.000 VNĐ

Mã SP :

G739X9

Xylanh kẹp MHZ (STNC)

810.000 VNĐ

Mã SP :

BW231P

Xylanh 2 ty CXSM (STNC)

797.500 VNĐ

Mã SP :

V2YY3H

Xylanh compact TGNS + TGN (STNC)

238.750 VNĐ

Mã SP :

4YQDB3

Xylanh tròn INOX (STNC)

345.000 VNĐ

Mã SP :

ZPTF1F

Xylanh vuông kiểu FESTO TGD (STNC)

772.500 VNĐ

Mã SP :

SATZ56

Xylanh vuông kiểu FESTO TGU (STNC)

632.500 VNĐ

Mã SP :

1T5505

Xy lanh nhỏ TGP

446.250 VNĐ

Mã SP :

ICWTBM

gọi ngay