• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Van

Van điều khiển nhanh ST (STNC)

65.000 VNĐ

Mã SP :

DX3E5D

Van hút chân không ZK (STNC)

126.250 VNĐ

Mã SP :

ATYKD9

Van tay SH (STNC)

230.000 VNĐ

Mã SP :

ITI1XF

Van xả nhanh QV (STNC)

97.500 VNĐ

Mã SP :

UQ2VL2

Van phân khối KV (STNC)

97.500 VNĐ

Mã SP :

3RU4AC

Van hơi CV (STNC)

150.000 VNĐ

Mã SP :

Y9SWMF

Van cơ khí G322A - G522A (STNC)

315.000 VNĐ

Mã SP :

WHEF88

Van cơ khí G22-M5 (G321-M5, G521-M5) STNC

188.750 VNĐ

Mã SP :

LMVRHI

Van cơ khí G522 (STNC)

202.500 VNĐ

Mã SP :

J73JWW

Van cơ khí G322 (STNC)

183.750 VNĐ

Mã SP :

7KVJV7

Van cơ khí G321 (STNC)

112.500 VNĐ

Mã SP :

WJRW62

Van con voi (K25D)

2.980.000 VNĐ

Mã SP :

3JT4MV

Van 2 cửa TF (STNC)

236.250 VNĐ

Mã SP :

HIU88G

Van 2 cửa UF áp 16kg (STNC)

490.000 VNĐ

Mã SP :

1I78XB

Van 2 cửa UF INOX (STNC)

588.750 VNĐ

Mã SP :

IHKKV4

Van 2 cửa TWS INOX (STNC)

717.500 VNĐ

Mã SP :

VJJNEW

gọi ngay