• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Van

Van điện từ AIRTAC 1 đầu điện

93.750 VNĐ

Mã SP :

OSAR9A

Xylanh tròn kiểu FESTO TGL (STNC)

256.250 VNĐ

Mã SP :

BBXZB8

Xylanh vuông TGC (STNC)

395.000 VNĐ

Mã SP :

Q0RQI5

Van điều khiển khí nén ZF (inox STNC)

1.875.000 VNĐ

Mã SP :

QYJCYA

Van 3 cửa áp cao YH (STNC)

685.000 VNĐ

Mã SP :

16QNVO

Van 3 cửa VT (STNC)

402.500 VNĐ

Mã SP :

HBEAI5

Van rũ bụi UM (STNC)

461.250 VNĐ

Mã SP :

N40ZDA

Van điện thường mở UWK (STNC)

1.327.500 VNĐ

Mã SP :

B1A2UP

Van áp cao UH (STNC)

916.250 VNĐ

Mã SP :

KRM7DT

Van đạp chân TG-25-J - 08 (L/G/LG) STNC

448.750 VNĐ

Mã SP :

JYAKFC

Van đạp chân TG - J (STNC)

213.750 VNĐ

Mã SP :

2Y2996

Van nút nhấn TG - H (STNC)

190.000 VNĐ

Mã SP :

Y2JW4Z

Van gạt tay TG - B (STNC)

141.250 VNĐ

Mã SP :

VOS42K

Van gạt tay TGC (STNC)

251.250 VNĐ

Mã SP :

R7ZH83

Van đạp chân TF (UNI-D & STNC)

448.750 VNĐ

Mã SP :

3F2CFC

Van cơ khí TB (UNI-D & STNC)

351.250 VNĐ

Mã SP :

EEYMWE

gọi ngay