• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Van

Xylanh tròn kiểu FESTO TGL (STNC)

256.250 VNĐ

Mã SP :

CJ5OL3

Xylanh vuông TGC (STNC)

395.000 VNĐ

Mã SP :

NU17X0

Van điều khiển khí nén ZF (inox STNC)

1.875.000 VNĐ

Mã SP :

XQBYFY

Van 3 cửa áp cao YH (STNC)

685.000 VNĐ

Mã SP :

EER2YZ

Van 3 cửa VT (STNC)

402.500 VNĐ

Mã SP :

5SC3YL

Van rũ bụi UM (STNC)

461.250 VNĐ

Mã SP :

4KBIJT

Van điện thường mở UWK (STNC)

1.327.500 VNĐ

Mã SP :

BCP59N

Van áp cao UH (STNC)

916.250 VNĐ

Mã SP :

K5AUTO

Van đạp chân TG-25-J - 08 (L/G/LG) STNC

448.750 VNĐ

Mã SP :

5F4GNY

Van đạp chân TG - J (STNC)

213.750 VNĐ

Mã SP :

T8KGDE

Van nút nhấn TG - H (STNC)

190.000 VNĐ

Mã SP :

XQNLPR

Van gạt tay TG - B (STNC)

141.250 VNĐ

Mã SP :

NUYOU2

Van gạt tay TGC (STNC)

251.250 VNĐ

Mã SP :

7IDB54

Van đạp chân TF (UNI-D & STNC)

448.750 VNĐ

Mã SP :

4NZDYC

Van cơ khí TB (UNI-D & STNC)

351.250 VNĐ

Mã SP :

2ZBHDN

Van điều khiển nhanh ST (STNC)

65.000 VNĐ

Mã SP :

1UB6T3

gọi ngay