• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Phụ Kiện

Cảm biến SENSOR sử dụng cho TGC

110.000 VNĐ

Mã SP :

PXA0ZJ

Lõi lọc ( bộ lọc tinh)

1.537.500 VNĐ

Mã SP :

PDG7P8

Nòng xylanh STNC

306.250 VNĐ

Mã SP :

2C659F

Đầu lắc (STNC)

173.750 VNĐ

Mã SP :

4JHQWZ

Mắt trâu ren trái (STNC)

78.750 VNĐ

Mã SP :

J4KBEA

Mắt trâu ren phải (STNC)

60.000 VNĐ

Mã SP :

22MX64

Đế xilanh vuông Y+PIN TGC-STNC

68.750 VNĐ

Mã SP :

MPEITS

Đế xilanh vuông I TGC-STNC

67.500 VNĐ

Mã SP :

8W9ZHW

Đế xilanh vuông TC TGC-STNC

123.750 VNĐ

Mã SP :

10MZ3Z

Đế xilanh vuông LB TGC-STNC

63.750 VNĐ

Mã SP :

6PFK1X

Đế xilanh vuông CB+PIN TGC-STNC

85.000 VNĐ

Mã SP :

2T7RDL

Đế xilanh vuông CA TGC-STNC

85.000 VNĐ

Mã SP :

79TYX5

Đế xilanh vuông FA TGC-STNC

56.250 VNĐ

Mã SP :

MVZ8P0

Màng UW

97.500 VNĐ

Mã SP :

OMJLI7

gọi ngay