• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STE- Φ60

687.600 VNĐ

Mã SP :

OGE46B

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STE- Φ25

306.900 VNĐ

Mã SP :

O2KS6E

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ80

741.600 VNĐ

Mã SP :

ALQD9J

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ60

423.900 VNĐ

Mã SP :

AVFE4S

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ40

576.900 VNĐ

Mã SP :

PQB4WW

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ25

178.200 VNĐ

Mã SP :

ZKW1VV

Đèn tín hiệu tầng - Dòng T- Φ55

209.700 VNĐ

Mã SP :

JCY49O

Tay vặn xoay

647.500 VNĐ

Mã SP :

2UA0HO

Đèn tổng hợp SLC30

308.000 VNĐ

Mã SP :

B1TZS0

Bóng đèn LED

40.600 VNĐ

Mã SP :

CHA053

Công tắc xoay, hình chữ nhật Ø16

133.000 VNĐ

Mã SP :

JIPOEU

Đèn báo, hình chữ nhật Ø16

72.000 VNĐ

Mã SP :

TRSWW2

Nút nhấn có đèn, hình chữ nhật Ø16

96.600 VNĐ

Mã SP :

KGCHVF

Công tắc xoay, loại vuông Ø16

133.000 VNĐ

Mã SP :

250TUH

gọi ngay