• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Đèn báo, nút nhấn, công tắc xoay

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STE- Φ60

687.600 VNĐ

Mã SP :

LAD721

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STE- Φ25

306.900 VNĐ

Mã SP :

SHE6YV

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ80

741.600 VNĐ

Mã SP :

PEVZ80

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ60

423.900 VNĐ

Mã SP :

2I0Z0V

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ40

576.900 VNĐ

Mã SP :

5857NH

Đèn tín hiệu tầng - Dòng STL- Φ25

178.200 VNĐ

Mã SP :

L75RDJ

Đèn tín hiệu tầng - Dòng T- Φ55

209.700 VNĐ

Mã SP :

PW5ADH

Tay vặn xoay

647.500 VNĐ

Mã SP :

33PGFN

Đèn tổng hợp SLC30

308.000 VNĐ

Mã SP :

MCG4ND

Bóng đèn LED

40.600 VNĐ

Mã SP :

R3283Y

Công tắc xoay, hình chữ nhật Ø16

133.000 VNĐ

Mã SP :

GAOIFQ

Đèn báo, hình chữ nhật Ø16

72.000 VNĐ

Mã SP :

0ZJ7Y5

Nút nhấn có đèn, hình chữ nhật Ø16

96.600 VNĐ

Mã SP :

3LNHZX

Công tắc xoay, loại vuông Ø16

133.000 VNĐ

Mã SP :

YRUHXU

gọi ngay