• Máy & thiết bị SUMAC chuyên chế tạo máy - cung cấp máy & thiết bị công nghiệp - vận chuyển, lắp đặt chuyển giao công nghệ cơ khí - Hotline: +8436369588 - 0911034775

Bộ Lọc Khí Nén

Bộ lọc tinh

4.035.000 VNĐ

Mã SP :

9IY797

Bộ lọc đôi LFC (STNC) kiểu FESTO

1.197.500 VNĐ

Mã SP :

SPARFX

Lọc đơn LFR(STNC) kiểu FESTO

655.000 VNĐ

Mã SP :

UZTI9Q

Điều áp LR (STNC) kiểu FESTO

452.500 VNĐ

Mã SP :

7WFFU3

Bộ bình phun dầu TIU(STNC)

0 VNĐ

Mã SP :

AGHOSJ

Lọc khí loại lớn TSL(STNC)

1.748.750 VNĐ

Mã SP :

OZPM7B

Điều áp loại lớn TRY(STNC)

617.500 VNĐ

Mã SP :

GHQGL9

Lọc khí áp cao TSH(STNC)

1.158.750 VNĐ

Mã SP :

FEVGJC

Van điều áp áp cao TYH(STNC)

775.000 VNĐ

Mã SP :

ROVRXO

Bộ lọc khí nén TAD 402

496.250 VNĐ

Mã SP :

WRN12N

Bộ lọc khí nén GFR

183.750 VNĐ

Mã SP :

ZXN7GH

Bộ lọc khí GF

97.500 VNĐ

Mã SP :

S60NMN

Bộ lọc khí GFC

282.500 VNĐ

Mã SP :

5OIK7F

Bộ lọc khí TF(STNC)

110.000 VNĐ

Mã SP :

NBD49H

Bộ điều áp TR(STNC)

146.250 VNĐ

Mã SP :

EQX7G5

gọi ngay